Quy định và hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán
Người mua hàng thông qua website www.thanbach.com sẽ thanh toán tiền hàng  theo hình thức COD : thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng.